Murtex Stay Clean

Artikelnummer 5218793

Produktinformation


Underlaget ska vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. För bästa resultat ska sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Stay Clean. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

Självrenande fasadfärg för betong eller putsade hus.

Murtex Stay Clean är en helmatt fasadfärg för målning på puts, betong och lättbetong utomhus. Tack vare nanoteknologi är färgen självrengörande, vilket innebär att regn tar med sig smuts och påväxt från ytan.

  • • Självrengörande fasadfärg
  • • Smutsen sköljs bort av regnet
  • Glans: Matt
  • Förpackning: 2,5L, 10L
  • Antal strykningar/behandlingar: 2
  • Torktid: 3 timmar
  • Övermålningsbar efter: 12 timmar
  • Rengör verktygen med: Vatten
  • Verktyg: pensel, roller

Välj egenskaper
Clear selection
Välj Storlek